Laddar …

Priser

Här kan du se våra priser. Längst ned på sidan kan du läsa mer om bidrag från försäkringskassan samt högkostnadsskydd.

Under uppdatering ...

Undersökning

Röntgenundersökning av enskild tand60 
Röntgenundersökning Delstatus282
Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan920
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare355
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare1015
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1670
Basundersökning och diagnostik, tandläkare830
Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare440
Omfattande undersökning eller utredning utförd av tandläkare1035
Utredning utförd av tandläkare1705
Basundersökning, utförd av tandhygienist830
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist830
Akut undersökning, utförd av tandhygienist340
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst625

Förebyggande tandvård

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten355
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande575
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)450
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem160
Icke-operativ behandling av kariessjukdom485
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning575
Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning1040
Stegvis exkavering1095
studiemodeller för behandlingsplanering620
Salivsekretionsmätning575
Mekanisk avlägsnande av supra gingival tandsten355
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,omfattande575575
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten,särskilt tidskrävande900

Lagningar

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 710
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1090
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1250
Fyllning av en yta på molar eller premolar 895
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1290
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1660
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1750
Stiftförankring vid fyllningsterapi 575
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1650

Tandborttagning & enklare kirurgiska ingrepp

Tanduttagning, en tand1250
Tanduttagning, en tand, komplicerad1950
Tanduttagning en  tand1250
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle3060
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat2485
Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom3515
Kirurgisk behandling av peri-implantit3350

Rotbehandlingar

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal3585
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler4315
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler5315
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5560
Akut endodontisk behandling 950
Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi950

Tandprotes

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder4595
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder6045
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad12150
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments13500
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9950
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder9950

Profylax

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand1425
Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning435
Profylaxskena, per skena900
Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd160
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring320

Kronor & implantat

Permanent tandstödd krona, en per käke6500
Implantatförankrad kronaoxid keram, integrerad distans,en per käke8750

Protetik (kronor & broar)

Hängande led vid implantatförankrad bro,oxidkeram3000
Semipermanent krona/bro, per led3000
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1500
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led3000
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande
led på implantat, per led
1500
Hängande broled, per led3000
Emaljretinerad konstruktion, per stöd2000
Implantatförankrad krona,inklusive integread distans, oxid keram,flera samma käke8750
Studiemodell, för behandlingsplanering605
Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3450

Bettskena

Bettskena i hård akrylat 4000
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena2500

Estetisk tandvård

Blekskena inkl. 3 tuber bleknad 1750 / käke

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Gäller från och med 1 juli det år du fyller 23 år.

ATB kan sparas i två år. Du kan då använda två bidrag vid betalning av en vårdperiod. ATB dras av direkt på räkningen.

Åldersgrupp
23-29 år
30-64 år
65 år och äldre

Bidragsbelopp
600 kr per år
300 kr per år
600 kr per år

Högkostnadsskydd

Om du behöver göra större arbeten träder dessutom ett högkostnadsskydd in, så kallad karens.

Arbetskostnad
0 – 3000  kr
3001 – 15000 kr
Arbete över 15000 kr

Baserat på fastställt referenspris.

Din andel
100%
50% av kostnaden
15% av kostnaden

Tandvård för personer upp till och med 22 år

Avgiftsfri. Tandvården är avgiftsfri till och med det år en individ fyller 22 år.

Fritt val. Person 3-22år, kan gå hos Folktandvården eller privat tandläkare, det är valfritt. Vid byte behöver ni fylla i en blankett, som finns hos tandläkaren.

23 år. Från och med det år du fyller 23 år, räknas du enligt tandvårdslagen som vuxen. Du får då själv betala för utförd tandvård och har rätt till allmänt tandvårdsbidrag, se rubriken Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) här ovanför.

Gävleborgs län har sedan 2014 haft en förhöjd gräns för den avgiftsfria tandvården. Under 2018 gäller avgiftsfri tandvård även för 23-24-åringar.

S-tandvård (kortvarig sjukdomsbehandling)

Vid vissa typer av sjukdomstillstånd, kan du få tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.

Remiss eller läkarintyg krävs oftast. Det gäller bara för viss vård och under en kortare tid. Din tandläkare måste pröva behandlingen och få den godkänd av beställarenheten.

F-tandvård (långvarig sjukdomsbehandling)

Gäller dig som har stora svårigheter att sköta munhygienen på grund av nedsatt funktion till följd av någon av nedanstående diagnoser.

Speciellt läkarintyg krävs, vilket lämnas till beställarenheten för bedömning.

Du får ett blått tandvårdskort om du har rätt till F-tandvård.

Visa tandvårdskortet när du går till tandläkaren. Du får då viss tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa.

 • Svår psykisik funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros, MS
 • Cerebral pares, CP
 • Reumatoid artrit, RA
 • Systemisk lupus erythematosus, SLE
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symptom som kvarstår sex månader efter det att person fått hjärninfarkt eller hjärnblödning
 • En sällsynt diagnos

N-tandvård (nödvändig tandvård)

Gäller vissa äldre eller funktionshindrade personer som har ett stort och långvarigt behov av hjälp eller med personlig omvårdnad.

Kontakta en biståndshandläggare i din kommun för att få veta om du har rätt till ett grönt tandvårdskort.

Munhälsobedömning
Tillsammans med det gröna tandvårdskortet får du möjlighet till en munhälsobedömning.

Om du tackar ja, kommer en tandhygienist till dig för att bedöma din munhälsa. Det kostar inget för dig.

Utbildning
Tandhygienisten kan också utbilda de personer som hjälper dig. De får då veta hur ni tillsammans kan göra för att du ska slippa onödiga besvär med tänderna.

Om du vårdas hemma av anhörig, kontakta beställarenheten för mer information.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

STB infördes 2013, och gäller dig som har någon av nedanstående sjukdomar.

Din läkare ska fylla i ett speciellt läkarintyg. Läkarintyget visar du för din tandläkare eller tandhygienist.

Du kan då få ett bidrag max 600 kr per halvår. Det dras av direkt på din tandvårdsräkning.

STB gäller för undersökningar och förebyggande åtgärder, för att du ska kunna behålla en god tandhälsa.

Kriterier för rätt till STB
Muntorrhet på grund av långvarig medicinering

 • Strålbehandlad
 • Sjögrens syndrom
 • KOL som behandlas med syrgas/näringsdryck
 • Cystisk fibros – CF
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt som behandlas med näringslösning
 • Frätskador på grund av ätstörning eller refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosuppression på grund av läkemedelsbehandling
 • Organtransplanterad

Övrig tandvård

Om du vill ha mer tandvård än vad stöden STB, S-, F- eller N-tandvård täcker, får du betala vanlig tandvårdstaxa.